Forum Pasażerów – Warszawski Transport Publiczny

Forum Pasażerów

Twórzmy wspólnie jakość Warszawskiego Transportu Publicznego

Zarząd Transportu Miejskiego stale pracuje nad poprawą jakości świadczonych usług. Pasażerowie mogą w różny sposób przekazywać nam swoje uwagi, oczekiwania i potrzeby – rozmawiamy z Pasażerami przez media społecznościowe, prowadzimy badania opinii, organizujemy konsultacje społeczne, spotykamy się z reprezentantami lokalnych organizacji i społeczności.

Do 15 września 2018 r. ZTM oczekiwał na zgłoszenia do udziału w nowej inicjatywie – Forum Pasażerów, której założeniem było zebranie grupy osób otwartych, kreatywnych, pragnących aktywnie i bezinteresownie uczestniczyć w tworzeniu najlepszych rozwiązań dla komunikacji miejskiej w aglomeracji warszawskiej.

Wybór osób nastąpił zgodnie z Regulaminem wyboru uczestników Forum Pasażerów.

W składzie Forum znaleźli się przedstawiciele różnych grup Pasażerów, reprezentujący inne spojrzenia, m.in.: rodzice z małymi dziećmi, osoby z niepełnosprawnościami, seniorzy czy osoby z różnych części miasta i okolic.

Pierwsze spotkanie uczestników odbyło się 30 października 2018 r. Podsumowanie ze spotkania zostało umieszczone w artykule: Pierwsze posiedzenie Forum Pasażerów za nami.

22 stycznia 2019 r. w ramach kolejnego spotkania Forum uczestnicy dyskutowali o uciążliwych zachowaniach współpasażerów. Zwrócili uwagę na utrudnienia związane z wsiadaniem i wysiadaniem z powodu pasażerów stojących w pobliżu drzwi, trudności z przejściem wewnątrz pojazdu powodowane m in. przez plecaki i inne bagaże oraz na głośne rozmowy przez telefon. Do tego katalogu należą także agresywne zachowania innych pasażerów oraz skutki przebywania osób bezdomnych w pojazdach.

Część dyskusji poświęcono utrudnieniom, z jakimi borykają się w podróży osoby z różnymi niepełnosprawnościami oraz innymi ograniczeniami mobilności (w tym osoby starsze, pasażerowie z wózkami, z małymi dziećmi, kobiety w ciąży). Dyskutowano o spotykanym niekiedy braku wrażliwości i zrozumienia ich sytuacji.

Omówienie problemów, na które zwrócili uwagę uczestnicy spotkania, będzie pomocne przy realizacji planowanych kampanii społecznych dotyczących życzliwości i właściwego zachowania w komunikacji.

Kolejnym zagadnieniem było przewożenie rowerów w pojazdach komunikacji publicznej. Omówione zostały przepisy obowiązujące w tym zakresie. Rozważano powody transportowania rowerów komunikacją miejską i możliwości rozwiązań w zależności od różnych sytuacji w pojeździe.

Inne kwestie wskazane przez uczestników spotkania dotyczyły rodzajów dostępnych biletów, rozkładów jazdy, wiat przystankowych, całodobowej infolinii miejskiej i możliwości zgłaszania problemów w czasie rzeczywistym.

Tematy poruszane na spotkaniu, wraz z pomysłami i propozycjami rozwiązań, będą wykorzystane przez Zarząd Transportu Miejskiego do przygotowywania zmian doskonalących funkcjonowanie stołecznej komunikacji miejskiej.