Próba defilady wojskowej na Wisłostradzie – Warszawski Transport Publiczny