Przepisy i regulaminy – Warszawski Transport Publiczny

Przepisy i regulaminy

Dane rozkładowe

Dokumenty przewozowe

Rozkłady jazdy

Strategie

Statut

Uprawnienia do ulg

uchwała nr LXI/1666/2013pdf (213 KB)
uchwała nr LVI/1584/2013pdf (922 KB)
uchwała nr XXIX/619/2011pdf (213 KB)
uchwała nr XXVI/858/2008pdf (214 KB)
uchwała nr VI/85/2007pdf (96 KB)

Regulamin przewozu

uchwała nr LX/1827/2009pdf (85 KB)
uchwała nr XXVI/858/2008pdf (214 KB)
uchwała nr VI/84/2007pdf (127 KB)
uchwała nr XXX/596/2004pdf (179 KB)

Przepisy taryfowe

zarządzenie nr 57/2016pdf (204 KB)
uchwała nr VI/103/2015pdf (231 KB)
uchwała nr XVI/301/2011pdf (269 KB)
uchwała nr LX/1827/2009pdf (103 KB)
uchwała nr XXX/954/2008pdf (103 KB)
uchwała nr XXVI/858/2008pdf (214 KB)

Granice stref biletowych

uchwała nr LVI/1604/2013pdf (137 KB)
uchwała nr VI/106/2011pdf (161 KB)
uchwała nr XXII/551/2016pdf (244 KB)
uchwała nr XXXV/865/2016pdf (146 KB)
uchwała nr LXX/1928/2018pdf (144 KB)

Parkingi parkuj i jedź

Komunikacja bez barier

Wykaz dni powszednich w których obowiązuje świąteczny rozkład jazdy

Przepisy porządkowe

Uchwała nr XXVI/658/2016pdf (173 KB)