Elektroniczna legitymacja – Warszawski Transport Publiczny

Elektroniczna legitymacja

Elektroniczna Legitymacja Studencka (ELS)

Elektroniczna Legitymacja Studencka (ELS) może być nośnikiem biletów długookresowych analogicznym do Warszawskiej Karty Miejskiej. Możliwe jest zakodowanie na niej każdego rodzaju biletu 30- lub 90-dniowego imiennego.

Kodowanie biletów na ELS jest dostępne dla studentów warszawskich uczelni wyższych:

1. Uniwersytet Warszawski
2. Warszawski Uniwersytet Medyczny
3. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
4. Politechnika Warszawska
5. Szkoła Główna Handlowa
6. Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego
7. Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina
8. Akademia L. Koźmińskiego (dawniej WSPiZ)
9. Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP
10. Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego
11. Akademia Sztuk Pięknych
12. Uczelnia Łazarskiego (dawniej WSHiP)
13. Wyższa Szkoła Komunikowania i Mediów Społecznych
14. Akademia Teatralna im. A. Zelwerowicza
15. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
16. Polsko – Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych
17. Szkoła Główna Służby Pożarniczej
18. Społeczna Akademia Nauk (dawniej SWSPiZ)
19. Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej
20. Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki
21. Akademia Sztuki Wojennej
22. Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania 
23. Collegium Civitas
24. Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej
25. SWPS Uniwersytet Humanistyczno-społeczny
26. Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
27. Akademia Finansów i Biznesu Vistula
28. Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji
29. Wyższa Szkoła Infrastruktury i Zarządzania w Warszawie
30. Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie
31. Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Warszawie
32. Lingwistyczna Szkoła Wyższa w Warszawie

Bilet na ELS można zakodować w dowolnym punkcie sieci kodowania biletów na Warszawskich Kartach Miejskich.

Przy korzystaniu z biletów zakodowanych na ELS obowiązują analogiczne zasady jak w przypadku biletów kodowanych na spersonalizowanej Warszawskiej Karcie Miejskiej.

Ponadto:

 • W przypadku uszkodzenia ELS w sposób, który uniemożliwi odczytanie zakodowanego na niej biletu należy udać się do jednego z Punktów Obsługi Pasażerów”.
 • W sytuacji, gdy student otrzyma nową ELS może udać się do jednego z Punktów Obsługi Pasażerów w celu przekodowania biletu z Warszawskiej Karty Miejskiej na ELS.
 • W przypadku zagubienia lub kradzieży ELS, na wniosek zainteresowanej osoby wydaje się nową kartę z niewykorzystaną częścią biletu i okresem ważności zgodnym z okresem zakodowanym na utraconej legitymacji. Należy zgłosić się do jednego z Punktów Obsługi Pasażerów w celu wyrobienia spersonalizowanej Warszawskiej Karty Miejskiej wraz z zaświadczeniem z uczelni, gdzie wskazany będzie 11-cyfrowy numer utraconej legitymacji.
wzór legitymacji doktoranckiej

Legitymacja doktorancka

Kodowanie biletów na ELD jest dostępne dla doktorantów warszawskich uczelni wyższych:

1. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
2. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
3. Akademia Obrony Narodowej
4. Wojskowa Akademia Techniczna
5. Politechnika Warszawska
6. Szkoła Główna Handlowa
7. Instytut Badań Systemowych PAN
8. Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. M. Nałęcza PAN 
9. Uniwersytet Warszawski
10. Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN
11. Instytut Nauk Ekonomicznych PAN
12. Akademia Sztuk Pięknych
13. Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego

Legitymacja słuchacza

Kodowanie biletów na Legitymacji Słuchacza jest dostępne dla studentów Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania.

Karta absolwenta UW

Absolwenci Uniwersytetu Warszawskiego mają możliwość kodowania biletów na Karcie Absolwenta UW.

 1. Uniwersytet Warszawski
 2. Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania
 3. SGH
 4. Collegium Civitas

Legitymacja pracownicza

Dopuszczone jest również kodowanie biletów na legitymacjach pracowniczych Uczelni:

 1. Uniwersytet Warszawski
 2. Politechnika Warszawska
 3. Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania
 4. SGH
 5. Collegium Civitas